Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Vägen in i kyrkan

Att döpa sig är det första steget in i den kristna gemenskapen. Döpa sig kan man göra i alla åldrar, så väl barn som vuxna är välkomna att bli en del i kyrkans gemenskap.

Löftet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter. 

Dop för ungdomar Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning  eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

 

Församlingen har doptillfällen i samband med söndagens gudstjänst samt vid speciella dopgudstjänster på lördags-eftermiddagarna.

Dopet är kostnadsfritt och leder till medlemskap i Svenska kyrkan. 

För information och tidsbokning ring: 046 – 29 40 50.