Stickcafé

Välkomna till Bergagården, och ta med ditt handarbete!

Välkomna till Bergagården och ta med ditt handarbete! Vi ses varannan tisdag jämna veckor. Vi börjar igen den 23 januari! 
Du är välkommen att droppa in mellan kl 14.30- 17.30. Här kan 
vi utbyta idéer, få tips och hämta inspiration av varandra. 

För mera information kontakta:
Ulla Carlsson tel. 076-6369012
ulla.carlsson@ymail.com
eller Gunilla Gottsäter tel. 046 – 440 41 55
gunilla.gottsater@svenskakyrkan.se