Stickcafé

Välkomna till Bergagården, och ta med ditt handarbete!

Höstterminen 2022 startar vi den 6/9 och därefter ses vi
varannan tisdag jämna veckor.
Du är välkommen att droppa in mellan kl 14.30-17.30.
Här kan vi utbyta idéer, få tips och hämta inspiration av
varandra.

För mera information kontakta:
Ulla Carlsson tel. 076-6369012
ulla.carlsson@ymail.com
eller Gunilla Gottsäter tel. 046 – 440 41 55
gunilla.gottsater@svenskakyrkan.se