Stickcafé

Välkomna till Bergagården och ta med ditt handarbete!

Höstterminen 2021 startar vi den 21/9 därefter ses vi varannan tisdag, jämna veckor fram till och med den 30/11.
Du är välkommen att droppa in mellan kl 14.30-17.30.
Till vårt stickcafé är du välkommen med ditt handarbete. Här kan vi utbyta idéer, få tips och hämta inspiration av varandra.
För mera information kontakta
Ulla Carlsson tel. 046 – 294144
ulla.carlsson@ymail.com
eller Gunilla Gottsäter tel. 046 – 440 41 55
gunilla.gottsater@svenskakyrkan.se