Vuxendialog

VUXENDIALOG är en enkel modell för samtal i grupp där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor.

VUXENDIALOG är en enkel modell för samtal i grupp där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor.
I en grupp är man 6-7 personer och man träffas sex gånger ungefär var tredje vecka.

 


VAD GER DIALOGGRUPPEN DIG?

"Dialoggruppen ger mig lugn och ro och där får jag uppleva en djupare gemenskap med mina medmänniskor. VuxenDialog är för mig ett forum som ger utrymme för både reflektion och tankeutveckling. " | Kerstin |

 

"Det är en seriös mötesplats där man kan dela varandras liv i glädje och sorg." 

| Lennart |

 

ANMÄLAN & KONTAKT: