Kontakta oss

Telefonnummer till all personal finns här

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Telefon 046 - 29 40 50     

E-post:  bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen är öppen 
måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 09.00 - 12.00
tisdag kl 11.00-13.00

Bergakyrkan är öppen helgfria vardagar 8.30-15.30

Torsdagar är kyrkan öppen fram till Stilla Mässan kl 19.00

Välkommen in!

Kyrkoherde

Präster

Amanda Reinholdson

Amanda Reinholdson

Bjärreds församling

Pastorsadjunkt

Diakon

Kyrkogårdschef med fastighetsansvar

Jonas Lindqvist

Jonas Lindqvist

Bjärreds församling

Kyrkogårdschef, Fastighets ansvarig

Musiker

Vaktmästare

Kyrkogårdsskötsel

Barn och familj

Församlingspedagog vuxen

Ekonomi

Expedition

Maria Mogvall

Maria Mogvall

Bjärreds församling

Information och expedition

Kyrkorådets ordförande