Gudstjänst

En liten vit plastduva med utsträckta vingar står på något slags cylinder.

Andakt

Pingst

Morgonmässa

Tisdagar kl 8.30 i Bergakyrkan

Stilla Mässa

-en stund för ditt inre

Söndagsmässa

Välkomna

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.