Bergacafé

Vi träffas varannan måndag kl. 14 - 16 i Bergasalen. Vi börjar med en kort andakt, därefter fika (20:-)

Bergacafé på Bergagården under hösten 2024
 Vi träffas varannan måndag med start 26 augusti kl. 14 - 16 i Bergasalen. Vi börjar med en kort andakt, därefter fika.

26/8      

Flöjten och jag Lovisa Stenberg

9/9        

Utfärd till Fjelie kyrka. Samling på Bergagården kl. 14. Vi kör dit i egna                    bilar, fikar tillsammans, information om kyrkan och kyrkogården och                      andakt. 

23/9      

Träbibeln, Anna berättar

7/10      

”Visor från förr och nu”  Roger Lundin – Gitarr och sång

21/10    

Lina Sandells liv i ord och toner Maria Jönsson sjunger och berättar

4/11      

Fångar jag mött. Fängelsediakon emeritus Leif Carselid berättar om                        upplevelser från ett ovanligt yrke.

18/11

Sånger längs vägen. Ett knippe sånger jag burit med mig, och som burit mig och min gitarr. Peter Bohlin sjunger och spelar.

2/12      

Julpyssel och adventsfika

16/12

OBS! kl. 11 – 14. Julmarknad 

27/12

OBS! Fredag! Julfika och julsånger