Foto: Pixabay

Svenska kyrkan Karlskrona

Församlingen vill vara en mötesplats där stad, skärgård och det mångkulturella möts. Vi bygger en kyrka för framtiden med plats för barn, unga, familjer och äldre. I pastoratet ingår Karlskrona stadsförsamling och Aspö församling.

Lövmarknadscafé 20 juni 09.00-16.30

Fredrikskyrkan öppen 10.00-19.00 inbjuder till stillhet, ljuständning och samtal.

DROP IN - DOP ELLER VIGSEL

Söndag 28 juli 14.30-17.00 i Aspö kyrka och lördag 31 augusti 13.00-16.00 i Fredrikskyrkan.

Kreativt skapande- där pilgrimens sju nyckelord står i fokus

Onsdagar 11.00-14.00 i Fredrikskyrkan. OBS! Byte av dag fr.o.m. 8 maj

Gudstjänster i våra kyrkor

Följ oss på Facebook - Svenska kyrkan Karlskrona

KÖRER

Vi har en unik kör just för dig!

Vuxna

Välkommen till...

Blekinge kontrakt

Blekinge kontrakt är ett av 12 kontrakt i Lunds stift inom Svenska kyrkan som omfattar alla församlingar och pastorat i Blekinge.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

E-POST

Så behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Kontakt

Församlingsexpeditionen
Kungsmarkskyrkan 
Sunnadalsvägen 4
371 44 Karlskrona

Telefon: 0455-33 47 00
E-post expeditionen: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionens telefon och öppettider
måndag-tisdag 10.00-12.00
onsdag 13.00-15.00 
torsdag-fredag 10.00-12.00

Kyrkogårdsförvaltningens öppettider
Krutviksvägen 4
371 56 Karlskrona
Telefon: 0455-78990
Faxnr 0455-28766
karlskrona.kyrkogardsforvalt@svenskakyrkan.se

Telefontider:
måndag-torsdag 10.00-14.00, fredag 10.00-12.00
Besökstider:
måndag och torsdag 10.00-14.00

Griftegården Krematoriet
Telefon 0455-619990
Telefontider:

måndag-fredag 08.00-14.00


Fakturaadress:
Karlskrona-Aspö pastorat
Fack 77800498
Box 15018
750 15 Uppsala
77800498@faktura.svenskakyrkan.se