Dop

När barn döps i Svenska kyrkans ordning blir barnet medlem i församlingen, Svenska kyrkan och i den världsvida kristna gemenskapen.

Svenska kyrkan döper inte bara spädbarn utan människor i alla åldrar. För att kunna bli konfirmerad måste man vara döpt, så det är ganska vanligt med dop av ungdomar i vår församling. Givetvis kan man bli döpt även som vuxen.

Ni har möjligheten att ge någon eller några som står er familj nära en alldeles särskild relation till barnet som fadder. Någon som vill finnas där och stötta ert barn genom med- och motgångar i livet. Någon som kan berätta om den kristna tron och om dopet. Personen eller personerna ni väljer som fadder åt ert barn ska vara döpta och gärna konfirmerade.

Tid för dop bokas på församlingsexpeditionen. Efter att bokningen är gjord tar dopprästen kontakt med er för dopsamtal och planering.

Önskar ni först veta mer om hur dopet går till och vad det innebär att bli döpt, vara döpt och kyrkotillhörig, så kontakta någon av församlingens präster för ett samtal.

Vi erbjuder följande tider för dop:
Lördagar kl 12.00, 14.00, 16.00 enskilt/eller flera tillsammans
Söndagar i gudtjänsten 11.00 i Fredrikskyrkan, 16.00 i Kungsmarkskyrkan, 16.30 i Aspö kyrka
Söndagar 13.00 (utanför gudstjänsttid) 

Alla som döps i Karlskrona-Aspö pastorat får en frälsarkrans. Frälsarkransen hängs i ett speciellt träd i våra kyrkor. En gång om året inbjuder vi till Temagudstjänst ”Dopet”. Vi samlas till gudstjänst i dopkyrkan. Vi läser upp namnen och tänder ljus för varje dopbarn och frälsarkransarna delas ut.
Efter gudstjänsten håller vi dopfest med kaffe, saft och tårta.
Dopbarn, föräldrar, syskon, faddrar., släkt och vänner är välkomna!

DROP IN DOP

Lördag 4 december 13.00 - 15.00 arrangerar Svenska kyrkan Karlskrona drop in-dop i Fredrikskyrkan, med dess nya dopfunt.
Alla är välkomna oavsett ålder.

Kanske blev det aldrig tid för dop, kanske kändes det för stort och omständigt. Drop in-dop är en möjlighet att komma till kyrkan och låta döpa sitt barn eller sig själv utan att behöva boka tid.
Vi ordnar allt och bjuder även på dopkalas med tårta.

När du kommer till kyrkan får du träffa en präst och prata om dopet. Sedan firar vi en dopgudstjänst just för dig eller ditt barn. Det finns dopklänning att låna för den som vill. Du som är under 18 år behöver ha medgivande från båda dina vårdnadshavare.

Fredrikskyrkan Stortorget
Vid frågor: 0455-33 47 00, karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Våra dopbevis och fadderbrev är två vackra akvareller målade av konstnär Maria Petersson. 

"Frälsarkransen i skärgårdslandskap" är en akvarell målad av Maria Petersson, Karlskrona (MiArk)
"Våga spegla dig" är en akvarell målad av Maria Petersson, Karlskrona (MiArk)

Kontakt

Församlingsexpeditionen
Nordenskjöldska gården
Amiralitetstorget 27
371 31 Karlskrona

Telefon: 0455 33 47 00
E-post expeditionen: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionens telefon och öppettider:
måndag-tisdag 10.00-12.00
onsdag 13.00-15.00 
torsdag-fredag 10.00-12.00

Kyrkogårdsexpeditionen
Krutviksvägen 4
371 56 Karlskrona
karlskrona.kyrkogardsforvalt@svenskakyrkan.se

Telefontider:
måndag-torsdag 10.00-14.00
fredag 10:00-12:00
Besökstider:
måndag & torsdag 10.00-14.00 samt
fredag 10.00-12.00

Telefon 0455-78990
Faxnr 0455-28766

Fakturaadress:
Karlskrona-Aspö pastorat
Fack 77800498
Box 15018
750 15 Uppsala
77800498@faktura.svenskakyrkan.se