Foto: MICKEOLSSON.SE

Kungsmarkskyrkan

Öppen 09.00-12.00 (3 juni-1 september)

Beslutet att låta bygga en stadsdelskyrka i Kungsmarken togs av kyrkorådet 1972, första spadtaget togs 1974 och den 2 augusti 1975 invigdes kyrkan.

Det var en stor dag. Senaste gången Karlskrona stadsförsamling fick nöjet att inviga en kyrka var 1744 då Fredrikskyrkan stod färdig.

Arkitekt var Anders Berglund från Värnamo. Ett av målen med Kungsmarkskyrkan var att den skulle vara handikappanpassad, vilket också skedde.

Kyrkorummet är modernt och luftigt och rymmer cirka 200 personer. Här finns flyttbara stolar istället för bänkar. Kyrkorummet är vackert utsmyckat med bland annat ett kors av stengods utfört av Alf Jarnestad, Karlskrona.

I direkt anslutning till kyrkorummet ligger församlingsgården som rymmer cirka 50 gäster för kyrk- dop- eller begravningskaffe.
Se en film om Kungsmarkskyrkan