Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Trefaldighetskyrkan

öppen varje dag 08.00-19.00

Trefaldighetskyrkan kallas också Tyska kyrkan eftersom den fram till 1846 var Karlskronas tyska församlings kyrka. Invigningen skedde den 27 juni 1709.

Arkitekt var Nicodemus Tessin d.y. som även ritat Fredrikskyrkan i Karlskrona och Stockholms slott. Tessin hade tagit intryck av fransk och italiensk barockarkitektur. Palladis Villa Rotonda i Virenga nämns som en möjlig förebild till Trefaldighetskyrkan.

Stadsbranden 1790 totalförstörde kyrkan. Det enda man hann få ut var de två ljuskronorna i mässing från 1722 och minnestavlan krönt med kyrkan i relief från 1789. Dessa hänger ännu idag i kyrkan.

Redan året därpå började man planera återuppbyggandet av kyrkan efter Olof Tempelmans ritningar. Den nya kupolen ritades i nyklassicistisk stil. Takmålningen lurar ögat och får kupolen att verka högre än vad den är. Den utfördes av bildhuggaren Johan Törnström och hans son Emmanuel Törnström.

Vid återinvigningen 1802 fick kyrkan namnet Fredrica Dorothea Wilhelmina efter Gustav IV Adolfs drottning. Efter kungens avsättning och kungafamiljens landsförvisning fick den sitt nuvarande namn.