Foto: MICKEOLSSON.SE

Trefaldighetskyrkan

är stängd. (öppen vid förrättningar, bokade evenemang och världsarvsfestivalen)

Trefaldighetskyrkan kallas också Tyska kyrkan eftersom den fram till 1846 var Karlskronas tyska församlings kyrka. Invigningen skedde den 27 juni 1709.

Arkitekt var Nicodemus Tessin d.y. som även ritat Fredrikskyrkan i Karlskrona och Stockholms slott. Tessin hade tagit intryck av fransk och italiensk barockarkitektur. Palladis Villa Rotonda i Virenga nämns som en möjlig förebild till Trefaldighetskyrkan.

Stadsbranden 1790 totalförstörde kyrkan. Det enda man hann få ut var de två ljuskronorna i mässing från 1722 och minnestavlan krönt med kyrkan i relief från 1789. Dessa hänger ännu idag i kyrkan.

Redan året därpå började man planera återuppbyggandet av kyrkan efter Olof Tempelmans ritningar. Den nya kupolen ritades i nyklassicistisk stil. Takmålningen lurar ögat och får kupolen att verka högre än vad den är. Den utfördes av bildhuggaren Johan Törnström och hans son Emmanuel Törnström.

Vid återinvigningen 1802 fick kyrkan namnet Fredrica Dorothea Wilhelmina efter Gustav IV Adolfs drottning. Efter kungens avsättning och kungafamiljens landsförvisning fick den sitt nuvarande namn.

Se en film om Trefaldighetskyrkan