Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan

Att sjukhuskyrkan finns representerad på sjukhuset handlar djupast om kärnan i det kristna livet. Var skulle hon vara om inte hos dem som kämpar och lider? Vart skulle hon gå om inte till de människor som behöver en hand att hålla i och någon att prata med.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan är själva medvetna om vår egen brist och sårbarhet. Just där möts vi, som människor i behov av varandra och Guds finns där i händernas möten, i blickar som bekräftar och i den bottenlösa gråten.