Foto: Charlotta Bäckström

Fredrikskyrkans renovering

Fredrikskyrkan i Karlskrona står nu under en omfattande renovering som beräknar vara klar under 2018.

Här kan du se en film om Fredrikskyrkans renovering. Intervjuer med såväl kyrkorådets ordförande samt personal.

Foto: Per Gustafsson

”Strax innan årsskiftet kom besked från Kammarätten att Länsstyrelsens överklagande avslogs i sin helhet. Det innebär att Karlskrona-Aspö pastorat fullt ut kan skapa det multifunktionella kyrkorummet i Fredrikskyrkan och fullfölja sin fastighetsstrategi. Den redan påbörjade strategin är helt i linje med vad kyrkomötet nyligen beslutade, dvs att satsa på kyrkobyggnader och avyttra vanliga byggnader. Kammarrättens dom innebär att samtliga kyrkbänkar får tas bort och därmed frigörs utrymmen under läktarna och i de främre nischerna där nya rum kan skapas. Pastoratet behöver heller inte spara samtliga bänkar i evinnerlig tid, vilket hade inneburit lagringskostnader på ca 450 tkr per år, istället räcker det med att endast två bänkrader behöver sparas. Beskedet kom mitt under den pågående renoveringen och ombyggnaden. Just nu är det takvalven som renoveras och golvvärme installeras. Flera åtgärder som fått skjutas upp i avvaktan på Kammarrättens besked kan nu genomföras.t och därmed frigörs utrymmen under läktarna och i de främre nischerna där nya rum kan skapas. Pastoratet behöver heller inte spara samtliga bänkar i evinnerlig tid, vilket hade inneburit lagringskostnader på ca 450 tkr per år, istället räcker det med att endast två bänkrader behöver sparas. Beskedet kom mitt under den pågående renoveringen och ombyggnaden. Just nu är det takvalven som renoveras och golvvärme installeras. Flera åtgärder som fått skjutas upp i avvaktan på Kammarrättens besked kan nu eventuellt genomföras. Länsstyrelsen kan dock överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket kan innebära en ny väntan för pastoratet.

Bilden: Hisnande utsikt från Fredrikskyrkans takvalv ner mot koret. Lampkronorna är ivägskickade för välbehövlig konservering och i golvet finns nu ett hål för det nedsänkbara podiet som med sina inbyggda gradänger bl a kommer att användas av körerna. Dessutom blir podiets insida ett efterlängtat förvaringsutrymme som tidigare saknats i Fredrikskyrkan. Under ölandsstenen som tillfälligt är borttagen läggs golvvärme och installationer så modern teknik kan användas i kyrkorummet. Nu när plattorna är borttagna syns det tydligt att källarens takvalv bildar formen av ett kors i korgolvet.”