Vuxna

Andrum i Möllebackskyrkan (Möllis)

Förebygg psykisk ohälsa i din egen takt hos oss.

Frukostar i gemenskap in Kungsmarkskyrkan

Diakoni

Aktiviteterna nedan är inställda tillsvidare. Vi uppdaterar så fort vi vet mer

Kyrkliga syföreningen

träffas onsdagar 17.15-19.30 ojämna veckor i församlinghemmet på Aspö.
Kontaktperson: Sonja Isberg 0761-929068
Inställt tillsvidare.

Onsdagsträffen 

Onsdagsträffen är en öppen gemenskap för daglediga som träffas i Möllebackskyrkan, Stora Möllebacksgränd 5
En gång i månaden under hösten (datum meddelas senare) 14.00-16.00.
Inställt tillsvidare.

Jobba volontärt

Vi söker fler volontärer till vårt diakonala arbete, i vårt gudstjänstarbete, i vår barn- och ungdomsverksamhet och i Världsbutiken.
Läs mer

Möllebacksblåset

Blåsorkester med brass-, trä- och slagverksinstrument. Ungdomar och vuxna spelar tillsammans.
Läs mer

Retreat

En möjlighet att bara vara, i tystnad tillsammans med andra.

Läs mer