Foto: Albin Hillert/Ikon

Vuxna

Välkommen till...

DROP IN -TIDER för samtal

Om du behöver någon att tala med eller få annat stöd, så är du välkommen på någon av drop in- tiderna.
Tisdagar 10.00-11.00 Kungsmarkskyrkan
Torsdagar 10.00-11.00 Fredrikskyrkan

Bokat samtal:
Om du vill ha ett längre samtal kan du boka tid hos 
Kristin Lindström, diakon 
Anders Bergström, pedagog

 
Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Frukostar i gemenskap in Kungsmarkskyrkan

Diakoni

Onsdagsträffen 

Onsdagsträffen är en öppen gemenskap för daglediga som träffas i Möllebackskyrkan, Möllebacksgränd 5.
En gång i månaden under våren 1 feb, 1 mars, 19 april 14.00-16.00.

Jobba volontärt

Vi söker fler volontärer till vårt diakonala arbete, i vårt gudstjänstarbete, i vår barn- och ungdomsverksamhet.
Läs mer

 

Födelsedagsfest
Vi inbjuder våra medlemmar när de fyller 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 år till en gemensam födelsedagsfest med musik och kaffesamkväm. Inbjudan skickas hem via kort.

Plats: Kungsmarkskyrkan

Retreat

En möjlighet att bara vara, i tystnad tillsammans med andra.

Läs mer