Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxna

Kyrkliga syföreningen

träffas tisdagar 17.15-19.30 jämna veckor i församlinghemmet på Aspö.
Kontaktperson: Sonja Isberg 0761-929068

Onsdagsträffen

Onsdagsträffen är en öppen gemenskap för daglediga som träffas  i Möllebackskyrkan, Stora Möllebacksgränd 5

21 november - personal från Sjukhuskyrkan berättar om sitt arbete
Kaffe med smörgås 20 kr. Andakt.
12 december - julfest med sång och musik.
Gröt och skinksmörgås 30 kr. Andakt.

Kontaktperson: Inge Petersson, 0706-334757

Jobba volontärt

Vi söker fler volontärer till vårt diakonala arbete, i vårt gudstjänstarbete, i vår barn- och ungdomsverksamhet och i Världsbutiken.
Läs mer

Möllebacksblåset

Blåsorkester med brass-, trä- och slagverksinstrument. Ungdomar och vuxna spelar tillsammans.
Läs mer

Retreat

En möjlighet att bara vara, i tystnad tillsammans med andra.

Läs mer

Vägen - en vandring för sökare

Samtalsgruppen vänder sig till vuxna som vill samtala om livet och kristen tro för att få fördjupa sin syn på livet och tron tillsammans med andra.

Läs mer