Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxna

Kyrkliga syföreningen

träffas onsdagar 17.15-19.30 ojämna veckor i församlinghemmet på Aspö.
Start 28 augusti
Kontaktperson: Sonja Isberg 0761-929068

Onsdagsträffen

Onsdagsträffen är en öppen gemenskap för daglediga som träffas i Möllebackskyrkan, Stora Möllebacksgränd 5
4 sep, 2 okt, 13 nov, 4 dec. 14.00-16.00.

Jobba volontärt

Vi söker fler volontärer till vårt diakonala arbete, i vårt gudstjänstarbete, i vår barn- och ungdomsverksamhet och i Världsbutiken.
Läs mer

Möllebacksblåset

Blåsorkester med brass-, trä- och slagverksinstrument. Ungdomar och vuxna spelar tillsammans.
Läs mer

Retreat

En möjlighet att bara vara, i tystnad tillsammans med andra.

Läs mer

Helig dans under kupolen i Trefaldighetskyrkan

Vi lär oss enkla steg i stunden, som blir fötternas bön.
Öppen grupp. Ingen anmälan.
Läs mer

Symbolpedagogik

Vi arbetar med symboler i kreativa uttryck med bild och rörelse.
Drömmar och berättelser och visualisering är våra arbetsredskap.
Läs mer

Pilgrimsvandringar

En alternativ söndagspromenad. Vi går ca 1,5 timme, delvis i tystnad.
Läs mer