Foto: Halfpoint

Det händer i din församling

december-februari

Församlingsbladet för september-november månad delas ut vecka 47 onsdag 
23 november.
Det händer i din församling är ett informationsblad som Svenska kyrkan Karlskrona skickar hem till alla som bor i Karlskrona-Aspö pastorats upptagningsområde.
Vi skickar gärna hem vårt församlingsblad till dig om du inte har fått något eller bor utanför vårt pastorat. 

Kontakta församlingsexpeditionen tfn: 0455- 334700
Det händer i din församling
Kalendarium december-mars

Nästa nummer av ”Det händer i din församling”  mars-maj utkommer onsdag 1 mars.