Aspö kyrkas öppettider:

måndag -söndag 10.00-18.00 (10 juni-31 augusti)

Aspö kyrka stod färdig 1891. Kyrkan är byggd av tegel, som fraktades i stora lastekor från Nättraby. Stenen till kyrkans grund togs och höggs på ön. Byggmästare var Carl Johnsson.

Aspö kyrka är uppförd i nygotisk stil. Orgelläktaren är belägen ovanför vapenhuset och däröver reser sig tornet med en kyrkklocka.

Den fasta inredningen är samtida med kyrkan. Inför 100-årsjubiléet återställdes de ursprungliga färgerna i koret, på altaret och predikstolen.

Kyrkan har cirka 200 sittplatser.
Se en film om Aspö kyrka

Foto: Anna Jarnestad
Foto: Anna Jarnestad
Foto: Anna Jarnestad
Foto: Anna Jarnestad