Foto: Sven-Erik Falk/Ikon

Sök pengar från Råbergska-fonden

Karlskrona statsförsamling förvaltar en stiftelse som heter Råbergska fonden.

Bor man i församlingen har man möjlighet att söka bidrag.
Disponibel avkastning skall användas för:
- att främja vård och uppfostran av barn
- lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning, 
- för att utöva hjälpverksamhet bland behövande.

Ansökan skall göras på blanketten:
Ansökan till Stiftelsen Råbergska fonden 2023.

Blanketten kan laddas ner eller hämtas på expeditionen:
Nordenskjöldska gården
Karlskrona-Aspö pastorat
Amiralitetstorget 27
37131 Karlskrona

Sista ansökningsdag för 2023 är 15 september.

Ansökningsblankett Stiftelsen Råbergska fonden 2023