Foto: Sven-Erik Falk/Ikon

Sök pengar från Råbergska-fonden

Karlskrona statsförsamling förvaltar en stiftelse som heter Råbergska fonden.
Bor man i församlingen har man möjlighet att söka bidrag.
Disponibel avkastning skall användas för:
- att främja vård och uppfostran av barn
- lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning, 
- för att utöva hjälpverksamhet bland behövande.

Ansökan ska innehålla sökandes personnummer samt bankkonto för eventuell utbetalning.
Utdelningen sker en gång om året.
Sista ansökningsdag 17 september.

Skicka ansökan till:
Stiftelsen Råbergska fonden,
Karlskrona-Aspö pastorat
Amiralitetstorget 27
37131 Karlskrona