Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Råbergska fonden

Stadsförsamlingen förvaltar en stiftelse som heter Råbergska fonden.
Bor man i församlingen har man möjlighet att söka bidrag.
Disponibel avkastning skall användas för:
- att främja vård och uppfostran av barn
- lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning, 
- för att utöva hjälpverksamhet bland behövande.

Ansökan ska innehålla sökandes personnummer samt bankkonto för eventuell utbetalning.
Utdelningen sker en gång om året.
Sista ansökningsdag 15 september.

Skicka ansökan till:
Stiftelsen Råbergska fonden,
Karlskrona-Aspö pastorat
Amiralitetstorget 27
37131 Karlskrona