Foto: Charlotta Bäckström

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst i Sjukhusets kyrka varje fredag 14.30 (i undantagsfall på torsdagen). Gudstjänsten sänds via sjukhusets radiokanal så att alla patienter som vill kan lyssna.

En gång i månaden firar vi mässa. Har man inte möjlighet att komma till kyrkan så kan präst eller pastor komma ut till avdelningen och hålla en andakt eller sjukkommunion.

Vi som jobbar i Sjukhuskyrkan är Maria Olofsson, sjukhusdiakon, Lovisa Furingsten, sjukhuspastor och Glenn Sjöberg, sjukhuspräst.