Kyrkorådet

2018-2021

Kyrkorådet 2018 - 2021

Ordinarie
Gertie Olsson     Ordförande
Billy Peltonen    1:e vice ordförande 
Gunilla Ekelöf    2:e vice ordförande
Camilla Persson
Rolf Andersson
Inger Gustafsson
Conny Ärleskog
Hans-Göran Håkansson 
Berith Pagels
Pär Tyrberg
Mats Mårtensson
Lars- Olov Stenborg
Ingrid Clausen
Eva-Karin Lindgren, vik kyrkoherde

​Ersättare:
Roland Andreasson​
Sven Siwe
Ken Törngren
Tommy Sternulf
Elisabeth Törngren
Eva Röder
Lisbeth Karlsson
Inga-Lena Fischer
Jörgen Andersson
Susanne Cederholm