Foto: Con Mani, Patrik Häggqvist, Ewa Almqvist/IKON

Vigsel

Vigseln är ett stort och högtidligt ögonblick. Därför är det viktigt för de flesta brudpar att vigseln blir som man tänkt sig. Det gäller att förbereda sig väl vare sig man väljer en liten, intim ceremoni eller en stor tillställning med släkt och vänner.

För bokning av vigsel kontakta församlingsexpeditionen för bokning av kyrka eller annan lokal. Församlingen ordnar präst, kantor och vaktmästare om inte annat avtalas.

Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns.

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Under vigselsamtalet planerar präst och brudpar vigseln. Vilka texter ska man välja, hur ska löftena låta, vem gör vad och när?

Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas:

1) För att få gifta sig i Svenska kyrkan - eller i Svenska kyrkans ordning - krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.

2) Man måste ha ansökt om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Blankett för hindersprövning kan laddas ner från Skatteverkets hemsida.

Drop in- vigsel i Fredrikskyrkan  lördag 26 augusti 13.00-16.00
”Alla vigslar är unika och vackra på sitt sätt”
Många föredrar små vigslar och en vigsel är ändå fullt ut en vigsel, fast den är liten. Det enda ni behöver tänka på är att beställa hindersprövning från Skatteverket, legitimationer och ringar till drop in- tillfället. Kom ihåg att minst en av er ska vara medlem i Svenska kyrkan. 

Kontakt

Församlingsexpeditionen
Nordenskjöldska gården
Amiralitetstorget 27
371 31 Karlskrona

Telefon: 0455-33 47 00
E-post expeditionen: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionens telefon och öppettider
måndag-tisdag 10.00-12.00
onsdag 13.00-15.00 
torsdag-fredag 10.00-12.00

Kyrkogårdsexpeditionen
Krutviksvägen 4
371 56 Karlskrona
Telefon: 0455-78990
Faxnr 0455-28766
karlskrona.kyrkogardsforvalt@svenskakyrkan.se

Telefontider:
måndag-torsdag 10.00-14.00
fredag 10.00-12.00

Besökstider:
måndag och torsdag 10.00-14.00
tisdag och onsdag stängt för besök
fredag 10.00-12.00 

Griftegården Krematoriet
Telefon 0455-619990
Telefontider:

måndag-fredag 08.00-14.00


Fakturaadress:
Karlskrona-Aspö pastorat
Fack 77800498
Box 15018
750 15 Uppsala
77800498@faktura.svenskakyrkan.se