Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Föräldragrupp för dig som mist ett litet barn

Stödgrupp

Natanael är en stödgrupp för dig som mist ett litet barn. I gruppen kan du dela dina upplevelser med dem som är i en liknande situation, här finns läkare från Kvinnokliniken, barnmorska och sjukhuspräst engagerade. Vi träffas andra torsdagen i månaden kl. 19.00 (dock ej i juli månad) i Kungsmarkskyrkan, Sunnadalsvägen 4, Karlskrona. Datum för våra träffar finns på Spädbarnsfondens hemsida. Du behöver inte anmäla att du kommer.

Minnesgudstjänst för de små lördag 3 oktober 16.00 i Kungsmarskyrkan


På hösten, lördagen innan Mikaelidagen varje år har vi minnesgudstjänst i Kungsmarkskyrkan där vi minns de barn som inte längre är i livet. Många tar med foto på sina barn. Vi läser upp barnens namn, tänder ljus, lyssnar på musik och diktläsning och sjunger tillsammans.

Detta är en stund för föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och anda som känner att det är viktigt att minnas och dela med varandra. Efter gudstjänsten brukar vi fika i församlingshemmet.

Om du är intresserad av att få en inbjudan, när det närmar sig eller om du undrar över något, så hör av dig till Maria Olofsson, sjukhusdiakon.