Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Föräldragrupp för dig som mist ett litet barn

Stödgrupp

Natanael är en stödgrupp för dig som mist ett litet barn. I gruppen kan du dela dina upplevelser med dem som är i en liknande situation, här finns läkare från Kvinnokliniken, barnmorska och sjukhuspräst engagerade. Vi träffas andra torsdagen i månaden kl. 19.00 (dock ej i juli månad) i Kungsmarkskyrkan, Sunnadalsvägen 4, Karlskrona. Datum för våra träffar finns på Spädbarnsfondens hemsida. Du behöver inte anmäla att du kommer.

Minnesgudstjänst för de små lördag 3 oktober 16.00 i Kungsmarskyrkan


På hösten, lördagen innan Mikaelidagen varje år har vi minnesgudstjänst i Kungsmarkskyrkan där vi minns de barn som inte längre är i livet. Många tar med foto på sina barn. Vi läser upp barnens namn, tänder ljus, lyssnar på musik och diktläsning och sjunger tillsammans.

Detta är en stund för föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och anda som känner att det är viktigt att minnas och dela med varandra. Efter gudstjänsten brukar vi fika i församlingshemmet.

Om du är intresserad av att få en inbjudan, när det närmar sig eller om du undrar över något, så hör av dig till Maria Olofsson, sjukhusdiakon.

Maria Olofsson

Maria Olofsson

Svenska kyrkan Karlskrona

Sjukhusdiakon