Foto: MickeOlsson.net

Fredrikskyrkan

öppettider: måndag-fredag 10.00-16.00, lördag-söndag 10.00-15.00

Fredrikskyrkans arkitekt, Nicodemus Tessin (den yngre), var mycket inspirerad av den italienska arkitekturen och Fredrikskyrkan blev också en typisk barockkyrka. Förebilder lär ha varit kyrkorna Il Gesu av Vignola och S Atanasio dei Greci.

Fredrikskyrkan invigdes 1744 i närvaro av kronprins Adolf Fredrik och prinsessan Lovisa Ulrika. Tornen blev dock inte färdiga förrän 14 år efter invigningen. Kyrkan fick sitt namn efter kung Fredrik I.

Det finns tre kyrkklockor upphängda i tornen. Den största skänktes av Karl XI och hänger i södra tornet. Den tillverkades i Stockholm 1691.

Dopfunten skänktes vid kyrkans invigning av skeppsbyggmästare Gilbert Sheldon. Då döptes också hans egen son, Adolf Ulrik som fått sitt namn efter de båda faddrarna kronprinsen och prinsessan. Dopfunten är fortfarande i bruk.

Kyrkan har cirka 350 sittplatser stolar och resten ståplatser.
(Kyrkan får ta in 704 personer.)
 
Fredrikskyrkan är en del av Örlogsstaden Karlskrona som 1998 upptogs på UNESCO:s världsarvslista.
Se en film om Fredrikskyrkan

Foto: MickeOlsson.net