Foto: Alex & Martin/IKON, KyrkoCD

Begravning

Vid begravning i Svenska kyrkans ordning ingår minst präst och musiker och vaktmästare.
Begravningar i Svenska kyrkans ordning kan bokas:
Måndag 10.30 och 13.00
Onsdag 13.00
Fredag 10.30 och 13.00

Vid begravning i annan ordning ingår minst vaktmästare och denne kan inte undantas.
Begravningar kan bokas alla vardagar kl. 10.30 eller kl. 13.

Gabriel Norrgård           
Kyrkoherde                

Det bästa är om de anhöriga själva kontaktar församlingen. Då kan man boka datum för begravningsgudstjänsten tillsammans och anhöriga vet från början att man får den präst man önskar.

Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand.

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. 

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.
          

Kontakt

Församlingsexpeditionen
Nordenskjöldska gården
Amiralitetstorget 27
371 31 Karlskrona

Telefon: 0455-33 47 00
E-post expeditionen: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionens telefon och öppettider
måndag-tisdag 10.00-12.00
onsdag 13.00-15.00 
torsdag-fredag 10.00-12.00

Kyrkogårdsexpeditionen
Krutviksvägen 4
371 56 Karlskrona
Telefon: 0455-78990
Faxnr 0455-28766
karlskrona.kyrkogardsforvalt@svenskakyrkan.se

Telefontider:
måndag-torsdag 10.00-14.00
fredag 10.00-12.00

Besökstider:
måndag och torsdag 10.00-14.00
tisdag och onsdag stängt för besök
fredag 10.00-12.00 

Griftegården Krematoriet
Telefon 0455-619990
Telefontider:

måndag-fredag 08.00-14.00


Fakturaadress:
Karlskrona-Aspö pastorat
Fack 77800498
Box 15018
750 15 Uppsala
77800498@faktura.svenskakyrkan.se