Foto: Alex & Martin/IKON, KyrkoCD

Begravning

Riktlinjer för begravningar i Svenska kyrkans lokaler i Svenska Kyrkan Karlskrona.
Dessa riktlinjer gäller från och med 1/6 tills vidare.

Begravning i Svenska kyrkans lokaler räknas som allmän sammankomst.

Riktlinjerna gäller såväl begravningar i Svenska kyrkans ordning som begravningar som sker i annan ordning i Svenska kyrkans lokaler. 

I samband med begravning får max 50 personer befinna sig i lokalen beroende på lokalens storlek. Personalen räknas inte in i detta.
Vid begravning utomhus får man vara max 100 personer.

Vid begravning i svenska kyrkans ordning ingår minst präst och musiker och vaktmästare.

Vid begravning i annan ordning ingår minst vaktmästare och denne kan inte undantas.

Begravningar kan bokas alla vardagar kl. 10.30 eller kl. 13.

För att bereda plats för fler som vill ta avsked kan gudstjänsten livestreamas.
Vi kan också hålla kortare avskedsstunder direkt efter begravningen. Dessa ber vi begravningsbyrån bokar in.

Då bärare anlitas lämnar besökarna först kyrkan/kapellet. Bärarna tar därefter ut kistan och bär till angiven plats. Efter nedsänkning kan anhöriga gå fram till graven.

Vi har sett att det blir trängsel vid in/utgångarna. Hjälp oss att undvika detta genom att påminna sorgehusen.


Gabriel Norrgård           Mattias Schultz
Kyrkoherde                   Kyrkogårdschef

Det bästa är om de anhöriga själva kontaktar församlingen. Då kan man boka datum för begravningsgudstjänsten tillsammans och anhöriga vet från början att man får den präst man önskar.

Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand.

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. 

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.
          

Kontakt

Församlingsexpeditionen
Nordenskjöldska gården
Amiralitetstorget 27
371 31 Karlskrona

Telefon: 0455 33 47 00
E-post expeditionen: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionens telefon och öppettider:
måndag-tisdag 10.00-12.00
onsdag 13.00-15.00 
torsdag-fredag 10.00-12.00

Kyrkogårdsexpeditionen
Krutviksvägen 4
371 56 Karlskrona
karlskrona.kyrkogardsforvalt@svenskakyrkan.se

Telefontider:
måndag-torsdag 10.00-14.00
fredag 10:00-12:00
Besökstider:
måndag & torsdag 10.00-14.00 samt
fredag 10.00-12.00

Telefon 0455-78990
Faxnr 0455-28766

Fakturaadress:
Karlskrona-Aspö pastorat
Fack 77800498
Box 15018
750 15 Uppsala
77800498@faktura.svenskakyrkan.se