Foto: Staffan Sundås

Klockspelet

Fredrikskyrkan

Kort fakta om Fredrikskyrkans klockspel   
Klockspelet från 1965 har 35 bronsklockor och är en donation av advokaten Povel Grönvall. Klockorna, gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna, är fast upphängda i en klockstol av järn i kyrkans södra torn. Den största klockan väger 650 kg och den minsta 20 kg. Klockspelet kan spelas manuellt via spelbord i tornet (se bild till vänster) eller via klaviatur i kyrkorummet eller automatiskt via programmering. 

Klockspelet i nuläge och framtid
Idag ringer klockspelet automatiskt 4 ggr om dagen, 09.00, 12.00, 15.00 samt kl 18.00. Kl 09.00 ringer klockorna till en start på dagen som också har anknytning till var vi befinner oss i kyrkoåret. Kl 12.00 sammanfaller med själaringningar och därför har den ringningen en speciell karaktär. Kl 18.00 markerar dagens avslut och den anknyter också till kyrkoåret eller dagens slut. 


 

 

Juni, juli och augusti blir temat sommar och där är det helt fritt fram att önska allt. Pop, rock, psalm, visa, bara det handlar om sommar! Vi tar vi gärna emot just dina önskemål skicka in dem via mail: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se