Foto: Emma Dahlbäck/ IKON

Jobba volontärt

Välkommen som volontär att vara behjälplig i någon av våra verksamheter

Trivs du i det nära mötet och samtalet runt kaffebordet? I vårt diakonala arbete möter vi människor i olika livssituationer och med olika bakgrunder.

Kungsmarkskyrkan

Du kan  hjälpa till vid frukosten som serveras på tisdagar och torsdagar kl 08.30-11.00.
Sinnesromässansförberedelse på onsdagar kl 17.30

Fredrikskyrkan:
I sommar börjar i mitten av juni kyrkguiderna att vara besöksnäringen behjälpliga.

Du kan hjälpa till vid event såsom vid lövmarknadscafeet, världsarvsdagarna, kyrkans dag, vid konserter mm.

Kyrkvärd i våra gudstjänster i någon av våra kyrkor är också välkommet.
Är du intresserad kontakta:

Inom Sjukhuskyrkan på Blekingesjukhuset i Karlskrona finns volontärer som besöker patienter på avdelningarna, finns till hands som sällskap och stöd och som är gudstjänstvärdar i kapellet. För att bli volontär går man den utbildning som regelbundet anordnas av Sjukhuskyrkan. Utbildningen föregås av en personlig intervju. 
Vill du veta mera? 

Kontakta sjukhusdiakon Maria Olofsson eller via sjukhusets växel 0455–731000 där du ber att få tala med den i Sjukhuskyrkans team som är i beredskap.