Kontakt

Församlingsexpeditionen
Nordenskjöldska gården
Amiralitetstorget 27
371 31 Karlskrona

Telefon: 0455 33 47 00
E-post expeditionen: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen:
måndag-tisdag 10.00-12.00
onsdag 13.00-15.00
torsdag-fredag 10.00-12.00

Kyrkogårdsexpeditionen
Krutviksvägen 4
371 56 Karlskrona
karlskrona.kyrkogardsforvalt@svenskakyrkan.se

Telefontider:
måndag-torsdag kl 10.00-14.00
fredag 10.00-12.00

Besökstider:
måndag & torsdag 10.00-14.00 samt
fredag 10.00-12.00
Telefon 0455-78990
Faxnr 0455-28766
 

Fakturaadress:
Karlskrona-Aspö pastorat
Fack 77800498
Box 15018
750 15 Uppsala
77800498@faktura.svenskakyrkan.se