Förtroendevalda

Den nya organisationen

Sedan 1 januari 2014 utgör Karlskrona stadsförsamling och Aspö församling ett pastorat. Ett pastorat omfattar två eller flera församlingar. Styrelse för pastoratet är kyrkorådet. I var och en av de ingående församlingarna ska finnas ett församlingsråd.

Från och med den 1 januari 2014 finns det ett fullmäktige och ett kyrkoråd i Karlskrona – Aspö pastorat. De två församlingarna, Karlskrona stadsförsamling och Aspö församling har var sitt församlingsråd. Karlskrona stadsförsamlings församlingsråd består av nio ledamöter och åtta ersättare, medan Aspö församlings församlingsråd består av fyra ledamöter och två ersättare.

Det är kyrkofullmäktige som utser församlingsråden. Till skillnad från vad som gäller för kyrkofullmäktige och kyrkoråd, där kyrkoordningen slår fast att mandatperioden är fyra år, kan mandattidens längd för församlingsrådet beslutas av kyrkofullmäktige.

Som organisationen ser ut från och med den 1 januari 2014 så är det kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Likaså har kyrkorådet i den nya organisationen, tillsammans med kyrkoherden, ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.