Foto: Alex & Martin/IKON

Att ta avsked

När en människa dör bereds närstående möjlighet att komma för att ta avsked i bårhusets avskedsrum (byggnad 36). För många känns det viktigt att komma.

Sjukhuskyrkans medarbetare finns alltid med på de närståendes villkor. I samband med avsked ges det möjlighet till samtal, ljuständning, det ges även möjlighet för andakt eller att bara vara.

Barn har en självklar plats vid avskedet och bör ges möjlighet därtill. Barn har samma behov som vuxna att göra det overkliga verkligt, det ofattbara fattbart. När barnet får vara med har man i den gemensamma upplevelsen också en utgångspunkt för samtal. Men det är viktigt att aldrig tvinga. En förutsättning för mötet med den avlidne är att man hjälper barnet förstå vad det kommer att möta. Hur det ser ut i rummet? Hur den döde ser ut? Hur det känns när man rör den döde? Detta är viktigt för att mötet ska bli så bra som möjligt för barnet.