Leva vidare

För dig som förlorat en livskamrat eller nära anhörig/vän

Sorgen och gråten behöver tid.
               Och tar tid.
I samtal stöttar vi varandra i att leva vidare.

Leva vidare-grupp – en samtalsgrupp med samtalsledare och andra som också nyligen mist en livskamrat eller nära anhörig/vän. Vi delar tankar, sorg, frågor och söker tillsammans kraft att gå vidare.

Leva vidare – är det möjligt?
Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med några som är i samma situation, som också nyligen förlorat sin närstående.

I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv.
I en Leva vidare-grupp delar man både sorgen och glädjen, tankar om nuet, det som varit och framtiden som möter oss. Det kan vara läkande och en hjälp i sorgen. Det är en möjlighet till stöd och förnyad livsglädje.

Vi möts i Möllebackskyrkan, stora Möllebacksgränd 7, ca två timmar vid 5-6 tillfällen samt en återträff. Ny grupp startar vanligtvis i september/oktober respektive januari/februari. Samtalsgruppen är kostnadsfri. 

Vi planerar starta nästa grupp den 21 september.

Du är välkommen att höra av dig med en intresseanmälan och med frågor! Till Annika Melkersson, se nedan.

Du är också varmt välkommen att höra av Dig om du önskar enskilt samtal med diakon eller präst.