Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva vidare

För dig som förlorat en livskamrat eller nära anhörig/vän

Sorgen och gråten behöver tid.
               Och tar tid.
I samtal stöttar vi varandra i att leva vidare.

Leva vidare-grupp – en samtalsgrupp med samtalsledare och andra som också nyligen mist en livskamrat eller nära anhörig/vän. Vi delar tankar, sorg, frågor och söker tillsammans kraft att gå vidare.

Vi möts ca två timmar vid 6 tillfällen och en återträff efter en tid.

Ny grupp startar runt september respektive runt februari. Det är lämpligt att delta i den grupp som startar när det har gått ett par månader efter livskamratens eller vännens bortgång.

Samtalsgruppen är kostnadsfri. 

Kontakta för information: Annika Melkersson

Leva vidare – är det möjligt?
Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med några som är i samma situation, som också nyligen förlorat sin närstående.

I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv.
I en Leva vidare-grupp delar man både sorgen och glädjen, tankar om nuet, det som varit och framtiden som möter oss. Det kan vara läkande och en hjälp i sorgen. Det är en möjlighet till stöd och förnyad livsglädje.

 

Annika Melkersson

Svenska kyrkan Karlskrona

-- Komminister