Foto: Daniel Lönnbäck/Ikon

Anmälan till konfirmation Fredrikskyrkan 2022/2023

Välkommen med din anmälan! Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan, samt för att uppfylla vår skyldighet att registrera och bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen. Det du skickar till oss kan därför komma att registreras i digitalt registersystem och skickas vidare till andra mottagare inom Karlskrona-Aspö pastorat. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter på https://admin.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

Val av konfirmationsgrupp: