Foto: Emma Dahlbäck/ IKON

Församlingsråden

2018-2021

Församlingsrådet

är ett råd i en församling som ingår i ett pastorat, som ska yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen.
Utser kyrkvärdar. 
Medverkar vid beslut om vilka former av huvudgudstjänst som utöver högmässa ska användas i församlingen samt ska höras i ett antal andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv. 
Beslutar om upplåtande av kyrka i andra fall än där kyrkoherden har mandat att besluta. 
Beslutar om ändamål för församlingskollekt. 
Måste godkänna förändringar i församlingens kyrkobyggnad/kyrkorum. 
Ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet. 
Kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.
Kyrkorådet ska samråda med församlingsrådet i utarbetandet av församlingsinstruktion.

Karlskrona stadsförsamlings
församlingsråd 2018 - 2021

 
LEDAMÖTER

Ordinarie
​​Billy Peltonen, ordförande
Camilla Persson, vice ordförande
Anders Blomé
Sven Siwe
Lisbeth Karlsson
Conny Ärleskog
Eva Röder
Marianne Gustafsson
Inga Klintin
Ann-Louise Trulsson, komminister

Ersättare
Stefan Arenrönn
Ken Törngren
Eva-Britt Dahlström
Tommy Sternulf
Jesper Magnusson

Aspö församlingsråd 2018-2021


LEDAMÖTER

Ordinarie
Björn Ferding, ordförande
Inger Gustafsson
Ingrid Clausen
Rickard Berglund 
Annika Melkersson, komminister  

Ersättare
Karin Fischer
Kristina Persson