Foto: Emma Dahlbäck/ IKON

Församlingsråden

2022-2025

Församlingsrådet 2022-2025

Församlingsrådet är ett råd i en församling som ingår i ett pastorat, som ska yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen.

Utser kyrkvärdar.

Medverkar vid beslut om vilka former av huvudgudstjänst som utöver högmässa ska användas i församlingen samt ska höras i ett antal andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv.

Beslutar om upplåtande av kyrka i andra fall än där kyrkoherden har mandat att besluta.

Beslutar om ändamål för församlingskollekt.

Måste godkänna förändringar i församlingens kyrkobyggnad/kyrkorum.

Ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet.

Kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.

Kyrkorådet ska samråda med församlingsrådet i utarbetandet av församlingsinstruktion.

Karlskrona stadsförsamlings
församlingsråd 2022-2025

 
LEDAMÖTER

Ordinarie
​​Billy Peltonen, ordförande
Eva Röder
Sven Siwe
Stefan Arenrönn
Conny Ärleskog
Marie Stridh
Jesper Magnusson
Anders Blomé
Ken Törngren
Ann-Louise Trulsson, komminister

Ersättare
Lisbeth Karlsson
Pia Pålsson
Marianne Gustafsson
Börje Månsson
Ann-Mari Sternulf
Eva-Britt Dahlström
Elizabeth Törngren
Oscar Norling

Aspö församlingsråd 2022-2025


LEDAMÖTER

Ordinarie
Inger Gustafsson, ordförande
Ingrid Clausen, vice ordförande
Rickard Berglund
Jennie Emilsson 
Annika Melkersson, komminister  

Ersättare
Kristina Palm
Daniel Lejhall