RETREAT

Retreat - en möjlighet att koppla av, ställa om och fylla på, i lugn och tystnad tillsammans med andra.

Retreat betyder att dra sig undan. Under en heldag får du möjlighet att bara vara, tillsammans med andra men utan att prata. Måltider, andakter, enkla meditationer ger dagen struktur, och däremellan kan du läsa, vila, vandra, måla, skapa eller göra ingenting.

Vi erbjuder återkommande endagsretreat i Kungsmarkskyrkans lokaler, till en matkostnad på 200 kr. 

En dag av vila och tystnad,fri från både egna och andras krav. I tystnaden kan vi ge vårt inre tid och utrymme till fördjupning och läkedom.

EN DAGS RETREAT          hösten 2022

Lördag 19 november kl 09.00-17.00 i Kungsmarkskyrkan.

Kostnad 200 kr. Begränsat antal platser.

Anmälan med namn, telefon, epost eller postadress samt ev matallergier och liknande,     till Annika, senast måndag 14 november.