RETREAT

Retreat - en möjlighet att koppla av, ställa om och fylla på, i lugn och tystnad tillsammans med andra.

Retreat betyder att dra sig undan. Under en heldag får du möjlighet att bara vara, tillsammans med andra men utan att prata. Måltider, andakter, enkla meditationer ger dagen struktur, och däremellan kan du läsa, vila, vandra, måla, skapa eller göra ingenting.

Vi erbjuder återkommande endagsretreat i Kungsmarkskyrkans lokaler, till en matkostnad på 200 kr. 

EN DAGS RETREAT          hösten 2021

Lördag 20 november kl 9.00-17.00 i Kungsmarkskyrkan. Kostnad 200 kr.

Välkommen med anmälan - till de begränsade platserna - till Annika Melkersson, se nedan.Annika  Melkersson

Annika Melkersson

Svenska kyrkan Karlskrona

-- Komminister