RETREAT

Retreat - en möjlighet att koppla av, ställa om och fylla på, i lugn och tystnad tillsammans med andra.

Retreat betyder att dra sig undan. Under en dag eller en helg får du möjlighet att bara vara, tillsammans med andra men utan att prata. Måltider, andakter, enkla meditationer ger dagen struktur, och däremellan kan du läsa, vila, vandra, måla, skapa eller göra ingenting.

Vi erbjuder återkommande endagsretreat i Kungsmarkskyrkans lokaler och vid tillfälle helgretreat på kursgård.

EN DAGS RETREAT - OBS! Inställd!
Lördag 21 november 09.00-17.00 i Kungsmarkskyrkan.

Annika  Melkersson

Annika Melkersson

Svenska kyrkan Karlskrona

-- Komminister