Foto: Linda Mickelsson/IKON

Verksamhet för barn 0-6 år

Babyrytmik

En möjlighet att få närhet och samhörighet med ditt barn genom musiken.
För barn 3-9 månader med förälder.
Tisdagar 9.30-11.00 Kungsmarkskyrkan
Start: vecka 37

Droppen

En öppen verksamhet för barn 0-6 år med föräldrar. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma när ni känner för det. Vi fikar har sångstund och leker.
Fredagar 9.30-11.30 Kungsmarkskyrkan
Tisdagar 14.00-16.00 Fredrikskyrkan
Start: vecka 37