En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkofullmäktige

Karlskrona-Aspö pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE  2022-2025

LEDAMÖTER

Ordinarie
Jesper Magnusson, ordförande
Billy Peltonen
Inger Gustafsson
Sven Siwe
Elizabeth Törngren
Conny Ärleskog
Ken Törngren, 1:e vice ordförande
Pia Pålsson
Roland Andreasson
Tommy Brolin
Börje Månsson
Gunilla Ekelöf
Per Tyrberg
Mats Mårtensson
Hans-Göran Håkansson, 2:e vice ordförande
Eva Röder
Berith Pagels
Stefan Arenrönn
Susanne Cederholm
Lars-Olof Stenberg
Birgitta Stenberg
Susanne Cederholm
Thomas Aronsson
Johan Eriksson

Ersättare:
Leif Egefur
Lotta Törnström
Sonny Bengtsson
Ann-Mari Sternulf
Marie Stridh
Inga-Lena Fischer
Anders Blomé
Lisbeth Karlsson
Krister Nilsson