Foto: Charlotta Bäckström

Kyrkofullmäktige

2018-2021

KYRKOFULLMÄKTIGE  2018-2021

LEDAMÖTER

Ordinarie
Billy Peltonen ordförande
Camilla Persson 1:e vice ordförande
Inga-Lena Fischer 2:e vice ordförande
Gertie Olsson
Inger Gustafsson
Rolf Andersson
Ingrid Clausen
Jan-Åke Knutsson
Conny Ärleskog
Sven Siwe
Rikard Jönsson
Magnus Johansson
Elisabeth Törngren
Gunilla Ekelöf
Hans-Göran Håkansson
Berith Pagels
Mats Mårtensson
Pär Tyrberg
Eva Röder
Jörgen Andersson
Susanne Cederholm
Lars-Olov Stenberg
Johan Eriksson

Ersättare:
Elisabeth Törngren
Tommy Sternulf
Ken Törngren
Roland Andreasson
Jesper Magnusson
Anders Blomé
Karin Johnsson Brynestam
Pål Wetterling
Stefan Hellberg