Foto: Josefin Carteryd/IKON

Diakoni

Drop in-tider/ bokat samtal

Om du behöver någon att tala med så fort som möjligt är du välkommen på någon av drop in- tiderna. Korta samtal. 
Tisdagar 08.30-11.00 Kungsmarkskyrkan
Tisdagar 12.00-14.00 Fredrikskyrkan
Anders Bergström, diakoniassistent
(vid akuta ärende, matkasse mm)

Behöver du ha ett längre samtal och ansöka om fonder kan du boka tid hos 
Kristin Lindström, diakon 

 

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Vi tänker hållbart dvs tar hänsyn till människors helhets situation. En del av arbetet går under existensiell hälsa. 

Frukost och gemenskap i Kungsmarkskyrkan

Läs mer

 

 

 

Leva vidare

För dig som förlorat en närstående. Vi erbjuder dig att vara med i en samtalsgrupp.
Vi samtalar och försöker bearbeta det svåra som hänt. Vi vill stödja och hjälpa varandra att komma vidare i livet och vardagen.
Läs mer

Födelsedagsfest
Vi inbjuder våra medlemmar när de fyller 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 år till en gemensam födelsedagsfest med musik och kaffesamkväm.

Plats: Kungsmarkskyrkan

Onsdagsträffen 
Onsdagsträffen är en öppen gemenskap för daglediga som träffas i Kungsmarskkyrkan. Sunnadalsvägen 12
En gång i månaden under 14 sep, 5 okt, 2 nov, 7 dec
14.00-16.00.