Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Diakonicentrum

Läs mer

På Diakonicentrum i Kungsmarkskyrkan kan du ta en kopp kaffe och smörgås under enkla former. 

 

 

Leva vidare

För dig som förlorat en närstående. Vi erbjuder dig att vara med i en samtalsgrupp.
Vi samtalar och försöker bearbeta det svåra som hänt. Vi vill stödja och hjälpa varandra att komma vidare i livet och vardagen.
Läs mer