Foto: Josefin Carteryd/IKON

Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Diakonicentrum

Läs mer

På Diakonicentrum i Kungsmarkskyrkan kan du ta en kopp kaffe och smörgås under enkla former. 

 

 

Leva vidare

För dig som förlorat en närstående. Vi erbjuder dig att vara med i en samtalsgrupp.
Vi samtalar och försöker bearbeta det svåra som hänt. Vi vill stödja och hjälpa varandra att komma vidare i livet och vardagen.
Läs mer