Foto: MickeOlsson.net

Personal

Karlskrona-Aspö pastorat

Personalchef

  Präst

   Diakoner

    Barn och ungdom

     Kyrkomusiker

      Kykvaktmästare

       Förvaltningsassistent

        Förvaltningsassistent kyrkogården

         Kyrkogårdsarbetare

          Krematoriet

           Verkstadansvarig