Foto: MickeOlsson.net

Personal

Karlskrona-Aspö pastorat

Kyrkoherde

Gabriel Norrgård

Gabriel Norrgård

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkoherde

Personalchef

Präst

Glenn Sjöberg

Glenn Sjöberg

Svenska kyrkan Karlskrona

Sjukhuspräst

Diakoner

Barn och ungdom

Kyrkomusiker

Kykvaktmästare

Förvaltningsassistent

Kamrer

Andreas  Bolin

Andreas Bolin

Svenska kyrkan Karlskrona

Kamrer/ekonom

Mihaela  Musatoiu

Mihaela Musatoiu

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Anna-Lena Östevik

Anna-Lena Östevik

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Tatjana  Padevit

Tatjana Padevit

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Anneli Johansson

Anneli Johansson

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Kyrkogårdechef

Hendrik van t Ende

Svenska kyrkan Karlskrona

Arbetsledare - Kyrkogårdsförvaltningen

Helene Olsson

Svenska kyrkan Karlskrona

Arbetsledare- Kyrkogårdsförvaltningen

Förvaltningsassistent kyrkogården

Kyrkogårdsarbetare

Krematoriet

Verkstadansvarig

Fastighetsförvaltningen