Meny

Personal

Karlskrona-Aspö pastorat

Tillförordnad kyrkoherde

Eva-Karin Lindgren

Svenska kyrkan Karlskrona

Tillförordnad kyrkoherde

Präst

Jenny Fogelström

Svenska kyrkan Karlskrona

Komminister- (häktespräst)

Annika Melkersson

Svenska kyrkan Karlskrona

-- Komminister

Glenn Sjöberg

Svenska kyrkan Karlskrona

Vik. Sjukhuspräst, präst i EFS

Ann-Louise Trulsson

Svenska kyrkan Karlskrona

-- Komminister

Carina Wallace

Svenska kyrkan Karlskrona

Komminister

Kyrkomusiker

Justin Hazelgrove

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkomusiker

Anna Jefta

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkomusiker

Staffan Sundås

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkomusiker

Barn och ungdom

Malin Abelson

Svenska kyrkan Karlskrona

Barn och ungdom

Anders Bergström

Svenska kyrkan Karlskrona

Barn & ungdom

Diakoner

Kristin Lindström

Svenska kyrkan Karlskrona

Diakon

Maria Olofsson

Svenska kyrkan Karlskrona

Sjukhusdiakon

Förvaltningsassistent

Britt Andersson

Svenska kyrkan Karlskrona

Förvaltningsassistent, Informatör

Mikael Bryzell

Svenska kyrkan Karlskrona

Förvaltningsassistent / Pastorsexpedition

Förvaltningsassistent kyrkogården

Ingrid Christensson

Svenska kyrkan Karlskrona

Förvaltningsassistent kyrkogården

Maria Holmesson

Svenska kyrkan Karlskrona

Förvaltningsassistent kyrkogården

Personalchef

Anja Granlund

Svenska kyrkan Karlskrona

Personalchef, HR-specialist

Kamrer

Andreas Bolin

Svenska kyrkan Karlskrona

Kamrer/ekonom

Ekonom

Marita Sundholm

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Mihaela Musatoiu

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Anna-Lena Östevik

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Tatjana Padevit

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Kyrkogårdechef

Mattias Schultz

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkogårdschef

Hendrik van t Ende

Svenska kyrkan Karlskrona

Arbetsledare - Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsarbetare

Dan Eneborg

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkogårdsarbetare

Stefan Ströby

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkogårdsarbetare

Fastighetsförvaltningen

Per Larsson

Svenska kyrkan Karlskrona

Fastighetsförvaltningen

Ulf Larsson

Svenska kyrkan Karlskrona

Fastighetsförvaltningen

Kykvaktmästare

André Breidemar

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Ingemar Jönsson

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkvaktmästare

Daniel Lindström

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Christian Pettersson

Svenska kyrkan Karlskrona

Kyrkovaktmästare

Krematoriet

Anders Nilsson

Svenska kyrkan Karlskrona

Krematoriet

Elen Söderberg

Svenska kyrkan Karlskrona

Krematoriet

Peter Tofft

Svenska kyrkan Karlskrona

Krematoriet

Verkstadansvarig

Mikael Hillborg

Svenska kyrkan Karlskrona

Verkstadsansvarig