Foto: MickeOlsson.net

Personal

Karlskrona-Aspö pastorat

Carina Wallace

Carina Wallace

Svenska kyrkan Karlskrona

Vik Kyrkoherde fr. o m. 2020-12-01

Personalchef

Präst

Diakoner

Kyrkomusiker

Barn och ungdom

Kykvaktmästare

Förvaltningsassistent

Kamrer

Andreas  Bolin

Andreas Bolin

Svenska kyrkan Karlskrona

Kamrer/ekonom

Mihaela Musatoiu

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Anna-Lena Östevik

Anna-Lena Östevik

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Tatjana  Padevit

Tatjana Padevit

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Anneli Johansson

Anneli Johansson

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Kyrkogårdechef

Hendrik van t Ende

Svenska kyrkan Karlskrona

Arbetsledare - Kyrkogårdsförvaltningen

Helene Olsson

Svenska kyrkan Karlskrona

Arbetsledare- Kyrkogårdsförvaltningen

Förvaltningsassistent kyrkogården

Kyrkogårdsarbetare

Krematoriet

Verkstadansvarig

Fastighetsförvaltningen