Välkommen till våra gudstjänster

                                    

                     och öppet hus

 

 

 

Söndag 14 februari kl. 11.00. Gudstjänst på alla hjärtans dag i V Vemmerlövs kyrka, Thor Nilsson och Bodil Nilsson.

 

Måndag 15 februari kl. 18.30. Lekmannakåren i V Tommarps församlingshem. Årsmöte. Göran Christensen underhåller. Nya medlemmar välkomna!

  

Torsdag 18 februari kl. 14.00. Öppet hus i V Tommarps församlingshem.

 

Söndag 21 februari kl. 11.00. Gudstjänst i Maglarps kyrka, Ulla Sjöberg och Glenn Forslund.

 

 

 

 

Barnverksamheten har startat:

Onsdagar 9.30-11.30 sångstunder för barn 0-18 månader med vuxen. Torsdagar 15.00-16.45 för barn 18 månader-5 år med vuxen. I Skegrie församlingshem. Anmälan till Lena Wismar 0709-265743.

  

Vill du sjunga i kör? Anmäl dig till Glenn Forslund 0708-160555.

 

 

 

.

                                       

                                          

 

 

  

 

 

 

 

Dopklänning och brudkronor lånas gratis ut på pastorsexpeditionen.
Ring 0410-332032 för vidare upplysningar.

 

 

 

 

Första söndagen i fastan


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema
Prövningens stund

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi violetta blommor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Moseboken kapitel 4, vers 3 - 7
En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.”

Epistel
Jakobs brev kapitel 1, vers 12 - 15
Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 16, vers 21 - 23
Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 31, vers 2 - 6
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens bibelord

Hammarlövs församling

Besöksadress:
Tommarps Byaväg 17-0
23193 Trelleborg
E-post:
Telefon:
0410-330139,332032
Webbadress:
https://www.svenskakyrkan.se/
hammarlov
Våra kyrkor:

Pastorsexpeditionen har öppet tisdagar och torsdagar 10-12

Lista kalenderhändelser

Inga kalenderhändelser för valt tidsintervall
 
 
 

 

//