"Och smultron det gör jag åt barna för det tycker jag dom kan få....." En ögonblicksbild från mitt lilla smultronland. Inte alla smultron hamnar där de skall, det vill säga i min mage. Små fåglar har också ett gott öga till bären. Men sommaren är lång och det kommer nya bär allteftersom, så vi får unna dem det. En av Guds många gåvor till oss alla under sommaren.

"Och smultron det gör jag åt barna för det tycker jag dom kan få....." En ögonblicksbild från mitt lilla smultronland. Inte alla smultron hamnar där de skall, det vill säga i min mage. Små fåglar har också ett gott öga till bären. Men sommaren är lång och det kommer nya bär allteftersom, så vi får unna dem det. En av Guds många gåvor till oss alla under sommaren. Foto: Inger Krigström

 

Sevärdhetskyrka i Skegrie

Måndag 27/7 - t.o.m. söndag 2/8 kl. 13-16 (lördag 13-15). Visning av kyrkan, servering, film från Söderslätts byar.

Musik i sommarkvällen i Skegrie kyrka

Onsdag 29/7 kl. 19.00. Sång och musik med Ingegerd Andrén, Ulf Hamilton och Åke Sällström. Andakt prosten Olof Andrén.

Mässa i V Tommarps kyrka

Söndag 2/8 kl. 11.00 med Inger Krigström och Bodil Nilsson.

    

 

 

Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

Laddar kalender

 

Tionde söndagen efter trefaldighet
Tema
Nådens gåvor

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 27, vers 2 - 6
Sjung den dagen om den härliga vingården! Jag, Herren, har vård om den. Träget vattnar jag den, jag vårdar den natt och dag, så att den inte drabbas av något ont. Jag hyser ingen vrede mot den, men ger den mig tistel och törne, då går jag till angrepp mot den och sätter eld på alltsammans. Eller också tar man sin tillflykt till mig och söker fred med mig, ja, söker fred med mig. När den tiden kommer skall Jakob slå rot, Israel skall blomstra och frodas och frukterna uppfylla världen.

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 12, vers 12 - 26
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 15, vers 1 - 9
Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 28, vers 6 - 9
Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens bibelord

Hammarlövs församling

Besöksadress:
Tommarps Byaväg 17-0
23193 Trelleborg
E-post:
Telefon:
0410-330139,332032
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/
hammarlov
Våra kyrkor:

Pastorsexpeditionen har öppet tisdagar och torsdagar 10-12

//