VÄLKOMMEN TILL HAMMARLÖVS    

                       FÖRSAMLING

 

   Vårkonsert söndag 27/4 kl. 17 i Fuglie 

.

 

Gudstjänsternas texter finns på den sida som heter Kommande söndag ! Till höger på sidan finns mer information om fastekampanjen 2014. 

Månatligt återkommande arrangemang är Fuglie syförening som  träffas första tisdagen i månaden och Lekmannakåren som träffas tredje måndagen i månaden. Caféträffarna i vår äger rum första torsdagen i månaden i V Vemmerlöv och två veckor senare i Fuglie (med undantag av april då skärtorsdagslunchen senare lägger cafeträffen i Fuglie en vecka). Lekmannakåren är då också framflyttad till den 28 april. All verksamhet är terminsverksamhet, det vill säga följer skolans arbetsår.

 

Torsdagen den 24 april

FUGLIE FÖRSAMLINGSHEM 14.00: Öppet hus med Inger Krigström.

 

Söndagen den 27 april

FUGLIE KYRKA 17.00: Vårkonsert med kyrkans samtliga körer under ledning av Göran Christensen. Andakt med Inger Krigström.

 

Måndagen den 28 april

FUGLIE FÖRSAMLINGSHEM 18.30. Lekmannakåren Gert Askhagen berättar om "En musikalisk resa genom Bibeln".

 

Söndagen den 4 maj

V TOMMARPS KYRKA 11.00. Gudstjänst med dop, Thor Nilsson och Bodil Nilsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för alla gåvor för att utrota hungern!

Skapad: 2014-02-27 14:10:00

Efter Svenska kyrkans sex veckor långa Fastekampanj kan vi idag med glädje se tillbaka på en period av stort engagemang, där många enskilda och grupper medverkat för att utrota hungern i världen.

Ett stort och varmt tack till alla som varit med och engagerat sig och samlat in pengar på så många olika sätt!

Följ gärna det internationella arbetets Facebooksida och bloggarna Svenska kyrkans internationella arbete och Opinion för att hålla dig uppdaterad om det internationella arbetet! 

Hammarlövs församling

//