VÄLKOMMEN TILL HAMMARLÖVS    

                       FÖRSAMLING 

.

 

Gudstjänsternas texter finns på den sida som heter Kommande söndag ! Till höger på sidan finns mer information om fastekampanjen 2014. 

Månatligt återkommande arrangemang är Fuglie syförening som  träffas första tisdagen i månaden och Lekmannakåren som träffas tredje måndagen i månaden. Caféträffarna i vår äger rum första torsdagen i månaden i V Vemmerlöv och två veckor senare i Fuglie (med undantag av april då skärtorsdagslunchen senare lägger cafeträffen i Fuglie en vecka). Lekmannakåren är då också framflyttad till den 28 april. All verksamhet är - såvida ingen önskar något annat - terminsverksamhet, det vill säga följer skolans arbetsår.

 Eftersom det har framkommit kritik att systemet med att ha månadens program på första sidan på webplatsen är torftigt skulle jag vara tacksam för synpunkter kring detta. Det går bra att maila till  inger.krigstrom@svenskakyrkan.se.

 

Fredag den 11 april

V TOMMARPS FÖRSAMLINGSHEM 18.30 Ungdomsträff med konfirmerade ungdomar. Lena Wismar och Inger Krigström.

 

Palmsöndagen den 13 april

SKEGRIE KYRKA 17.00: Musikmässa med sång av Desirée Nilsson akompanjemang Bodil Nilsson, Thor Nilsson.

 

Skärtorsdagen den 17 april

V TOMMARPS KYRKA 12.00: Skärtorsdagsmässa i V Tommarps kyrka, därefter påsklunch i församlingshemmet.

 

Långfredagen den 18 april

MAGLARPS KYRKA 11.00: Långfredagsgudstjänst med Thor Nilsson och Bodil Nilsson, solosång Emma Nilsson.

 

Påskdagen den 20 april

BODARPS KYRKA 11.00: Påskgudstjänst med Inger Krigström och kyrkans vuxenkör under ledning av Göran Christensen.

 

Annandag Påsk den 21 april

V VEMMERLÖVSKYRKA 13.30: Pilgrimsandakt Thor Nilsson och Inger Krigström  musik med Göran Christensen, pilgrimssånger därefter vandring till Fjärdingslöv och Fru Alstad. TA MED EN ENKEL MATSÄCK ! Korv serrveras först i Fru Alstad, där vi också deltar i pilgrimsmässan 18.00.Vi ordnar tillbakatransporten till V Vemmerlöv där bil kan lämnas.

      

Torsdagen den 24 april

FUGLIE FÖRSAMLINGSHEM 14.00: Öppet hus med Inger Krigström.

 

Söndagen den 27 april

FUGLIE KYRKA 17.00: Vårkonsert med kyrkans samtliga körer under ledning av Göran Christensen. Andakt med Inger Krigström.

 

Måndagen den 28 april

FUGLIE FÖRSAMLINGSHEM 18.30. Lekmannakåren Gert Askhagen berättar om "En musikalisk resa genom Bibeln".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för alla gåvor för att utrota hungern!

Skapad: 2014-02-27 14:10:00

Efter Svenska kyrkans sex veckor långa Fastekampanj kan vi idag med glädje se tillbaka på en period av stort engagemang, där många enskilda och grupper medverkat för att utrota hungern i världen.

Ett stort och varmt tack till alla som varit med och engagerat sig och samlat in pengar på så många olika sätt!

Följ gärna det internationella arbetets Facebooksida och bloggarna Svenska kyrkans internationella arbete och Opinion för att hålla dig uppdaterad om det internationella arbetet! 

Hammarlövs församling

//