Foto: Caroline Odqvist

Osby pastorat

har kyrkor i Osby, Visseltofta & Loshult. Pastorsexpeditionen på Östra Storgatan 7a i Osby har öppet vardagar kl. 8-13 och nås på 0479-524500 (kl. 8-12) eller via mail till osby.pastorat@svenskakyrkan.se.