Meny

Årsredovisningar

Kort om årsredovisning 2018

Pastoratet har under 2018 fortsatt att satsa stora medel på Prästgårdens förskola & fritidshem då verksamheten fortfarande är under uppbyggnad.

 

Osby pastorat har under 2018 startat ett arbetsmarknadsprojekt som kallas Grogrund. Projektet syftar till att underlätta återgång i arbete eller studier för personer långt från arbetsmarknaden.

 

Under året har pastoratet anlagt ett mandeiskt gravkvarter på den Östra begravningsplatsen i Osby.

 

Under hösten 2018 har det förts samtal om verksamhetsutveckling. Arbetet med att utreda förutsättningarna för utveckla pastoratets verksamhet kommer att fortsätta under 2019.

 

Nedan finner ni årsredovisning 2018 i sin helhet.