Församlingsråd/sockenråd

Osby församlingsråd:

Brittalena Ljungman, ordf.

Emma Henning

Erik Ralsgård

Martin Kroon

Staffan Bråliden

Mats Ernstsson

Torsten Johansson

Ersättare:

Anna Haraldsson

Karin Åstrand

Ingvar Andrén

Christine Ivarsson

 

Loshults församlingsråd:

Eva B Johansson, ordf.

Lilian Johansson

Turid Svensson

Jonas Egonsson 

Ingrid Svensson

Ersättare:

Åke Olofsson

Pia Trulsson

Arne Olofsson

 

Visseltofta sockenråd:

Krister Weidenmark, ordf.

Kjell Nilsson

Robert Persson

Laila Olsson

Lennart Bejvel

Agnhild Elversson

Ersättare:

Sofie Persson

Ulla Ekdahl

Lennart Olsson

Protokoll