Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden som till exempel:

  • antar mål, riktlinjer och planer
  • fastställer budget och flerårsplaner
  • fastställer taxor och avgifter
  • väljer revisorer
  • beslutar om ansvarsfrihet samt godkänner årsredovisning

ORDFÖRANDE - Krister Weidenmark, C

VICE ORDFÖRANDE - Erland Nilsson, S

ÖVRIGA LEDAMÖTER:

Kyrkan i nuet

Elisabet Bertilsson

Martin Kroon

Kenth Carlsson

Emma Henning

Camilla Gustafsson

Karl Göran Johnsson

Emil Carlsson

Natanael Gustafsson

Ersättare:

Helena Andersson

Åke Olofsson

Egon Lövsund

Anna Haraldsson

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Erland Nilsson

June Jönsson

Michael Svensson

Margot Malmquist

Ingmar Bernthsson

Marie Svensson

Ersättare:

Lennart Hansson

Cecilia Nilsson

Solveig Nordh

 

Centerpartiet

Eva B Johansson

Mats Ernstsson

Lotte Melin

Sofie Persson

Bengt Svensson

Helen Ernstsson

Mikael Malm

Ersättare:

Krister Weidenmark

Catharina Ohlsson

Ingvar Andrén

Per-Ola Stenson

 

Borgerligt alternativ

Bo Ekstrand

Dag Ivarsson

Christine Ivarsson

Patrik Sundström

Ersättare:

Sonja Svenle-Pettersson

Torsten Johansson