Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Osby pastorat Besöksadress: Östra Storgatan 7 A, 28341 Osby Postadress: Östra Storgatan 7a, 28141 Osby Telefon:+46(479)524500 E-post till Osby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden som till exempel:

  • antar mål, riktlinjer och planer
  • fastställer budget och flerårsplaner
  • fastställer taxor och avgifter
  • väljer revisorer
  • beslutar om ansvarsfrihet samt godkänner årsredovisning

ORDFÖRANDE - Niklas Larsson, C

VICE ORDFÖRANDE - Erland Nilsson, S

ÖVRIGA LEDAMÖTER:

Kyrkan i nuet

Brittalena Ljungman

Kenth Carlsson

Martin Kroon

Karin Åstrand

Per Ragnarsson

Turid Svensson

Karl Göran Johnsson

Emma Henning

Staffan Bråliden

Camilla Gustafsson

Ersättare:

Åke Olofsson

Helena Andersson

Egon Lövsund

Marie Carlsson

Anna Haraldsson

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Per-Olof Persson

 Ingmar Bernthsson

Marie Svensson

Erland Nilsson

June Jönsson

Michael Svensson

Ersättare:

Cecilia Nilsson

Lennart Hansson

Maria Reimer

 

Centerpartiet

Niklas Larsson

Lotte Melin

Mats Ernstsson

Eva Bendz Johansson

Ingvar Andrén

Anders Jeppsson

Ersättare:

Anders Pettersson

Krister Weidenmark

Robert Persson

 

Borgerligt alternativ

Torsten Johansson

Christine Ivarsson

Magnus Dahlquist

Ersättare:

Mats Bentzer

Dag Ivarsson