Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden som till exempel:

  • antar mål, riktlinjer och planer
  • fastställer budget och flerårsplaner
  • fastställer taxor och avgifter
  • väljer revisorer
  • beslutar om ansvarsfrihet samt godkänner årsredovisning

ORDFÖRANDE - Niklas Larsson, C

VICE ORDFÖRANDE - Erland Nilsson, S

ÖVRIGA LEDAMÖTER:

Kyrkan i nuet

Brittalena Ljungman

Kenth Carlsson

Martin Kroon

Karin Åstrand

Per Ragnarsson

Turid Svensson

Karl Göran Johnsson

Emma Henning

Staffan Bråliden

Camilla Gustafsson

Ersättare:

Åke Olofsson

Helena Andersson

Egon Lövsund

Marie Carlsson

Anna Haraldsson

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

 Ingmar Bernthsson

Marie Svensson

Erland Nilsson

June Jönsson

Michael Svensson

Cecilia Nilsson

Ersättare:

Lennart Hansson

Maria Reimer

Solveig Elida Monika Svensson

 

Centerpartiet

Niklas Larsson

Lotte Melin

Mats Ernstsson

Eva Bendz Johansson

Ingvar Andrén

Anders Jeppsson

Ersättare:

Anders Pettersson

Krister Weidenmark

Robert Persson

 

Borgerligt alternativ

Torsten Johansson

Christine Ivarsson

Magnus Dahlquist

Ersättare:

Mats Bentzer

Dag Ivarsson