Gula höstlöv på kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkogårdar

Osby, Visseltofta & Loshult

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.