Prästgårdens förskola

Vi är en kristen förskola, som arbetar efter ledorden; sedd, hörd och bekräftad.

Prästgårdens förskola ligger mittemot kyrkan i Osby. Vi disponerar hela den gamla prästgården och dess trädgård. Nu är den ombyggd till ändamålsenliga lokaler men med bibehållen charm från äldre tider.

Vi värnar om små barngrupper med hög pedagogtäthet, så att alla barn dagligen får känna sig sedda,hörda och bekräftade.

Förskolan integrerar med pastoratets övriga verksamheter, personalen är välutbildad, pedagoger med bred kompetens inom olika områden men med barnet i centrum.

Personalen har tystnadsplikt enligt lagen om sekretess, vilket innebär att det ni berättar för oss eller barnet säger, inte får färas vidare till utomstående.

Ni når oss på tel. 0479-524525.