Prästgårdens förskola och fritidshem

Vi vill hjälpa barnen att utvecklas till att bli sitt bästa jag via våra ledord, sedd, hörd, bekräftad, och bemöta alla positivt och dela en varm och lustfylld vardag där den kristna tron är i centrum.Vi är förskolan och fritids med det lilla extra!

Prästgårdens förskola och fritids är en fristående verksamhet med kristen profil och drivs av Osby pastorat, Svenska kyrkan. Den kristna profilen innebär bland annat att vi har andakter, ber bordsbön och uppmärksammar traditioner som är knutna till vår kristna tradition samt bemöter barnen/elevernas existentiella funderingar och frågor. Barn och elever som går hos oss får med sig en ryggsäck av bibelberättelser i form av bland annat sånger, drama. Vi vill med vår verksamhet så ett frö till den kristna tron och ge dem en beredskap för att senare i livet kunna navigera i livsfrågor.

Vår förskola och fritids är placerad i centrala Osby med tillgång till närområdets många möjligheter som bibliotek, lekplatser, etc. Vår utemiljö bjuder på en trädgård i en fantastisk idyll med plats för mycket lek och fantasi samt med en härlig skogsbacke.

Vi följer Läroplanerna för Förskola (Lpfö 18) och Fritidshem (Lgr22), som vi bedriver vår undervisning och det systematiska kvalitetsarbetet utifrån.

Vi har ett tätt samarbete mellan förskola och fritids,  vi värnar om små barngrupper med hög pedagogtäthet och bred kompetens, så att alla barn dagligen får känna sig sedda, hörda och bekräftade.

Barnen och eleverna visar stor glädje mellan åldersspannen och de äldre eleverna kommer gärna in på förskolans gård och leker med förskolans barn, håller deras hand och puttar fart på dem på gungan och de yngre barnen påminner de äldsta om att inte sluta leka. Glädjen med att ha ett fritidshem och förskola på samma plats är fantastisk och unik.

Personalen har tystnadsplikt enligt lagen om sekretess, vilket innebär att det ni berättar för oss eller barnet säger, inte får föras vidare till utomstående.