Att vara tillhörig Svenska kyrkan

Tack för att du tillhör Svenska Kyrkan

Vi i Svenska kyrkan, Osby pastorat, är tacksamma för att du är med och tar ansvar för Kyrkan i Osby pastorat.

Den kyrkoavgift som du bidrar med ger oss stora möjligheter.

·      Den finansierar ett kulturarv som vi har i våra kyrkobyggnader. Utan ditt bidrag så skulle vi inte ha råd att hålla våra kyrkor i det goda skick som vi kan göra idag. Tack vare den har vi till exempel kunnat behålla och renovera församlingshemmet i Visseltofta och Missionsgården i Killeberg.

·      Den ger oss möjlighet att våga satsa offensivt. Till exempel så är ombyggnaden av prästgården i Osby till förskola en möjlighet vi fått tack vare att vi har en kyrkoavgift som ger trygghet.

·      Den ger oss möjlighet att erbjuda kyrkliga livsriter så som dop, konfirmation, vigsel och begravning.

·      Den ger oss möjlighet att ha en kulturell verksamhet så som konserter och körsång. I pastoratet har vi körer för alla åldrar, från 6 år och uppåt.

·      Den ger oss möjlighet att erbjuda samlingar för ensamma och äldre och hjälpa dem som är socialt utsatta med både samtalsstöd och livets nödtorft.

·      Den ger oss möjlighet att kunna finnas till hands för människor som behöver samtala om livsfrågorna. Varifrån kommer jag? Vad gör jag här och vart är jag på väg?

·      Den ger oss möjlighet att ha en verksamhet för barn och ungdomar som är kostnadsfri för deltagaren och därmed öppen för alla oavsett ekonomiska förutsättningar.

·      Den ger dig möjlighet att fira gudstjänst i någon av våra kyrkor med oss och komma med dina talanger för att vara med och bidra för att göra kyrkan mera livfull och ännu bättre.

 

Detta är några av de områden som din kyrkoavgift är med och bidrar till. Därför riktar vi från Svenska Kyrkan i Osby pastorat ett varmt tack till dig för att du är medlem.

 

Vi gör vårt yttersta för att förvalta de ekonomiska medel vi har på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt så att det ska komma medlemmarna till största möjliga nytta.

 

Om du av någon anledning inte är medlem i kyrkan men inser att du nu vill vara med, då kan du vända dig till pastorsexpeditionen för att rekvirera en blankett för en inträdesansökan i Svenska Kyrkan. 

Pastorsexpeditionen har telefon 0479-52 45 00

och mejl: osby.pastorat@svenskakyrkan.se

Blankett finns även att ladda ner här nedan.

Hans Eriksson, Kyrkoherde