Meny

Projekt GROGRUND

Ett ESF-projekt inom Svenska kyrkan

Här ges du möjlighet till:

•     Återhämtning i en tillåtande miljö

•     Social gemenskap

•     Stöttning i att komma vidare i livet utifrån dina egna förutsättningar och önskemål

•     Vägledande insatser för träning av förmågor och strategier

 

Meningsfull sysselsättning erbjuds inom:

•     Trädgårdsdiakoni

•     Skapande aktiviteter och hantverk

•     Media

•     Köksverksamhet

 

Möjlighet finns också att göra praktik inom:

- vaktmästeri

- kyrkogårdsarbete

- lokalvård

- administration

- förskola- och fritidsverksamhet

 

Om du tror att detta är något för dig...

 För deltagande i projektet behövs beslut från Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller socialtjänst, börja därför med att kontakta din handläggare och hänvisa till projektet.

 

För mer information:

 Kontakta projektledare Cecilia Andersson,   

tel. 0479-52 45 23 

Mail: Cecilia Andersson