Foto: IKON

GROGRUND

- en del av ESF-projektet SAMVERKAN som pågår i Lunds stift, januari 2021 till november 2022.

 

 Vi riktar oss till dig som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsträning .

Här ges du möjlighet till:

•        Stöttning i att komma vidare i livet utifrån dina egna förutsättningar och önskemål

•        Vägledande insatser för träning av förmågor och strategier

•        Social gemenskap

•        Återhämtning i en tillåtande miljö

 

Meningsfull sysselsättning erbjuds inom:

•        Hantverk & skapande aktiviteter

•        Musik & rörelse

•        Trädgårdsdiakoni

•        Köksverksamhet

•        Samverkan & arbetsträning i Osby pastorats verksamheter

Är DU intresserad av att delta?

För deltagande i ESF-projekt Samverkan, behövs beslut/anvisning från Försäkringskassa eller kommun.

Projektet pågår mellan januari 2021 till juni 2022

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/grogrund_osby_pastorat

För mer information:

 Kontakta projektledare Cecilia Andersson  

mail:  Cecilia Andersson   tel. 0479-52 45 23