Foto: Kristina Strand Larsson

Dalköpinge Församling

Välkommen till Dalköpinge församling!

Du hittar tider och platser för våra gudstjänster och övriga aktiviteter i vår kalender.

Vi fortsätter att be för UKRAINA och för FRED.

 

 

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Expedition Anki Welin 0410-71 44 00                                         

Kyrkoherde Gun Österholm 0707-64 54 14                                         

Präst Marie Astrén 0730-80 38 63