Dopet

Gemenskapens och kärlekens väg

Någon sänker en bebis ner i dopfunten medan prästen håller sin hand på barnets huvud.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dopet är ett kärlekens förbund mellan mäniska och Gud. I dopet blir vi burna av Gud och ledda av Guds inre ljus. I 2000 år har mäniskor låtit döpa sig i Jesu namn. Detta vill vi såklart fortsätta med. 

Har du frågor om hur och när och var man får döpa? 

Vad innebär det att ha en eller flera faddrar?

Dopklänning vad är det? Finns att låna. 

Vad kan och ska man ha för musik under ett dop?

Hör av dig till oss i Dalköpinge om du har frågor om dopet. 

Kanske vill du boka tid för dop?

Kansliet: 0410-714400

Kyrkoherde/präst: Gun Österholm: 0707-645414

Präst: Pascal Bjerrehus: 0702-031552