Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ordförande: Eva Andersson 0705-23 41 79

Evy Sandgren, Hans Hansson, Heléne Odell, Sune Brobeck, Gunvor Lundin, Cecilia Andersson, Torsten Lindsjö, Anders Nilsson, Åsa Nilsson, Ingrid Odell-Jönsson, Ursula Ekström, Lennart Möller, Hélène Wilson, Roland Hansson. (Marianne Pålsson, Maja Svensson, Kerstin Karlsson, Karla Nilsson, Nils Bertil Olsson.) 

 

Kyrkoråd 2022-2025

Ordförande: Evy Sandgren 0709- 54 34 93

Eva Andersson, Hans Hansson, Heléne Odell, Sune Brobeck, Gunvor Lundin, Cecilia Andersson, Torsten Lindsjö, Anders Nilsson, Åsa Nilsson, Ingrid Odell-Jönsson, Ursula Ekström, Lennart Möller, Hélène Wilson, Roland Hansson.