Foto: Irene Kaspersson

Våra Kyrkor

Bösarp kyrka

Kyrkan i Bösarp invigdes 1871 och är byggd i nygotisk stil. Detta är församlingens största kyrka och det finns plats för 500 personer. 
Fasaden har spritputsade murar med det röda teglet synligt i fönster- och dörrinramningar. 

Bösarp kyrka

 

Dalköpinge kyrka

Dalköpinge Kyrka

Dalköpinge kyrka är en vitputsad romansk tegelbyggnad från 1200-talet. Än idag finns spår från invigningsceremonin då biskopen tecknade 12 konsekrationskors med helig olja på korets väggar.

Dalköpinge kyrka

 

 

Gislöv kyrka

Gislövs kyrka uppfördes troligen vid 1100-talets slut eller möjligen i början av 1200-talet, och är en av Skånes äldsta tegelkyrkor. 
Kyrkan är mycket påkostad med bl. a. ovanligt många bevarade medeltida tak- och väggmålningar. I Gislövs kyrka finns det plats för 150 personer. 

Gislöv kyrka

 

Gylle kyrka

Den ursprungliga kyrkan i Gylle uppfördes sannolikt i slutet av 1100-talet, men har liksom de flesta gamla kyrkor byggts om otaliga gånger. Tornet är från senare medeltid, 1400- eller 1500-talet. Östra delen av långhuset och koret byggdes 1875. I Gylle kyrka finns det plats för 200 personer. 

Gylle kyrka

Kyrkoköpinge kyrka

Kyrkoköpinge kyrka med långhus, kor och absid uppfördes redan under 1100-talets senare del. Kyrkan är byggd med material som fanns på platsen såsom gråsten och flinta, men de symboliskt viktiga delarna i arkitekturen murades med vita kritstensblock. I Kyrkoköpinge kyrka finns det plats för 60 personer. 

Kyrkoköpinge kyrka

 

Simlinge kyrka

Simlinge kyrka är uppförd i tegel omkring år 1200 med långhus, kor och absid. Exteriört är kyrkan nästan helt oförändrad sedan upp-förandet. Det finns plats för 50 personer i Simlinge kyrka.

Simlinge kyrka