Foto: Anki Welin

Aktuellt

Kyrkoköpinge kyrka hålls stängd p.g.a. renoveringsarbete. Öppnas åter hösten 2023. Gylle kyrka har kallställts under vintermånaderna, p.g.a. rådande energikris. 

Övrig information om våra gudstjänster och verksamheter finns att se under fliken ”Kalender”.

Våra gravplatser

Vi uppdaterar våra gravböcker gällande gravrättsinnehavare kontinuerligt och behöver er hjälp. Har du någon information om gravrättsinnehavare eller övrigt - vänligen hör av dig till oss. Anki Welin 0708 - 335141