Dop-Vigsel-Begravning

Information om våra kyrkliga handlingar

Välkommen att boka!

Dalköpinge församling har sex olika kyrkor, men enbart fyra är tillgängliga just nu.

Bösarp kyrka rymmer 500 personer, Gylle kyrka: 250 personer, Gislöv kyrka:150 personer, Simlinge och Dalköpinge kyrkor rymmer vardera 50 personer.

Kyrkoköpinge kyrka: 60 personer är stängt p.g.a. renoveringsarbete och öppnar åter under hösten 2023.

Gylle kyrka har kallställts under vintermånaderna, p.g.a. de dyra energikostnaderna. 

Bokning görs via expeditionen 0410- 71 44 00.

DOP

Dopet är en början på något nytt i livet, oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. Som döpt är du aldrig ensam. 

Så snart bokningen är gjord kommer någon av våra präster att ta kontakt för planering av dopgudstjänsten. 

VIGSEL

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och gå in i det nya. Genom vigseln förenas två personer i äktenskapet och lovar att dela livets glädje och sorg med varandra i livslång trohet. Kärleken är en gåva från Gud som vi får ta emot för att dela med varandra.

Så snart bokningen är gjord kommer någon av våra präster att ta kontakt för planering av vigselgudstjänsten.

BEGRAVNING 

Begravningen handlar om det sammanhang som sträcker sig från dödsfall till gravsättning och avsked. Vi samlas för att ta avsked och överlämna den döde i Guds händer.

Så snart bokningen är gjord kommer någon av våra präster att ta kontakt för planering av begravningsgudstjänsten.